Vi är en familjehemsverksamhet som tillhandahåller konsulentstödda jour och familjehem till barn och ungdomar 0-21 år. 


Vår roll är att i samverkan med socialtjänsten, jour- och familjehemmet samt andra viktiga personer skapa de bästa förutsättningarna för placeringen. Vi strävar efter att ha ett nära och engagerat samarbete med dessa parter i allt som rör ärendet kring individen. Matchningen är viktig för oss, då det skapar större förutsättningar för en långsiktig placering.
Verksamhet


Våra verksamheter är belägna i Stockholm och i Göteborg


Läs mer om vår verksamhet

Vision


Vår ambition är att ständigt

utvecklas och förbättras som verksamhet.


Läs mer om vår vision

Placering Direkt

073-706 09 60

Journummer

08-121 470 06


Telefon

08-121 470 06


Ung Destination

Blå Gatan 73, 194 49 Upplands Väsby

Telefon: 08–121 470 06

Journummer: 073-706 09 60

info@ungdestination.se