Vi är en familjehemsverksamhet som tillhandahåller konsulentstödda jour och familjehem till barn och ungdomar 0-21 år. 


Vår roll är att i samverkan med socialtjänsten, jour- och familjehemmet samt andra viktiga personer skapa de bästa förutsättningarna för placeringen. Vi strävar efter att ha ett nära och engagerat samarbete med dessa parter i allt som rör ärendet kring individen.


SKYDDSPLACERINGAR 

Skyddsplaceringar för vuxna och barn. Vi använder oss av senaste metodiken i Sara-v3 samt Patriark-v2. 


Vi har lediga platser för skyddsplaceringar, tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar så kan vi förhoppningsvis hitta en lösning gemensamt. Vi vänder oss till alla skyddsbehövande. 


  • < Mamma med barn (obegränsat antal barn).


  • < Barn (exempelvis i de fall då en förälder är så pass utsatt att de inte kan skydda sitt barn). Vi har tillstånd för att placera barn.


  • <Övriga skyddsbehövande







Placering Direkt

073-706 09 60

Journummer

08-121 470 06


Telefon

08-121 470 06


Ung Destination

Busstorget 5,619 30 Trosa


Telefon: 08–121 470 06

Journummer: 073-706 09 60

info@ungdestination.se